Vizitka podjetja

Naziv podjetja INTUIDA svetovanje, razvoj in vpeljava informacijskih rešitev d.o.o.
Skrajšan naziv podjetja INTUIDA d.o.o.
Sedež podjetja Triglavska 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Davčni zavezanec Da
ID številka za DDV SI76473937
Transakcijski račun 61000-0006801890
Banka Delavska hranilnica d.d., Ljubljana
IBAN SI56610000006801890
SWIFT SI56610000006801890
Št. vložka v sodnem registru 1/48556/00, Okrožno sodišče v Ljubljani