Upravljanje poslovnih procesov (BPM)

Procesi so eno od glavnih sredstev v vsakem podjetju. Boljši ko je pregled nad njimi, lažje je ugotavljati dejansko stanje ter možnosti za izboljšave, tako na operativnem kot na strateškem nivoju.

S primernim proizvodom, ki podpira princip upravljanja s poslovnimi procesi podjetja vključno z nenehnim prilagajanjem spremembam, je možno bistveno izboljšati ta pregled in postaviti temelje za hitrejše, prave odločitve.

Na podlagi posebne platforme za upravljanje s poslovnimi procesi se lotevamo projektov na dveh nivojih:

  • informatizacija procesov za končne stranke
  • postavitve usmerjenih paketnih procesnih rešitev za poslovne partnerje, ki želijo procesno infrastrukturo tržiti pod lastno blagovno znamko