Razvoj po naročilu

Zavedamo se pomembnosti, ki jih predstavljata kvaliteta ter pravočasnost razvitih rešitev - naše stranke ter partnerje želimo v tem pogledu kar se da razbremeniti, ne glede na to ali gre za razvoj samostojne informacijske rešitve, za nadgradnjo obstoječega sistema ali integracije.

 

Tehnologije

Z vidika tehnologij ne postavljamo posebnih omejitev. Znanje in izkušnje pri razvoju rešitev imamo tako na področju programskih jezikov ter platform komercialno usmerjenih ponudnikov kot tudi na odprtokodnih infrastrukturah, npr.:

Programski jeziki: Java, PHP, C#, Visual Basic, Delphi itd.

Razvojna okolja: Eclipse, IBM Rational Application Developer (RAD), Visual Studio

Aplikacijski strežniki: IBM WebSphere, JBoss Application Server, Tomcat

Baze: MS SQL Server, Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL

Operacijski sistemi: Windows, Linux, Solaris, FreeBSD

 

Tipični postopek razvoja

Razvoj v skladu z dogovorom z naročnikom ponavadi opravljamo po naslednjih fazah, ki sledijo uvodnemu dogovoru ter določitvi okvirjev projekta.

I. faza Analiza zahtev in priprava funkcionalno-tehnične specifikacije
II. faza Priprava terminskega plana
III. faza Realizacija projekta po specifikaciji, v skladu s terminskim planom
IV. faza Testiranje in popravki ter morebitne dopolnitve
V. faza Prehod na produkcijsko delovanje
VI. faza
Vzdrževanje

 

Za vse nadaljnje informacije ter povpraševanja nas prosimo kontaktirajte.