Informatizacija sistemov vodenja

V sodelovanju s podjetji BV Consulto d.o.o. in Eudace d.o.o. smo razvili rešitev BV MSI za nadgradnjo sistemov vodenja  (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 itn.) v informatizirani obliki. Namen rešitve je premostiti razkorak med ISO standardom v teoriji in izvajanjem zahtev v praksi, na podlagi elektronskega obvladovanja poteka procesov, ki zagotavlja nenehno skladnost z zahtevami.